Česká komora architektů podporuje Černou kostku a doporučuje nepřesouvat významné instituce do Dolní oblasti Vítkovic

Česká komora architektů ve svém aktuálním stanovisku k problematice výstavby nové vědecké knihovně v Ostravě jednoznačně doporučuje využítí existujícího návrhu ateliéru Kuba a Pilař archiekti, který vzešel z architektonické soutěže uskutečněné v roce 2004 a následně byl rozpracován až do stupně dokumentace pro výběr dodavatele stavby. Podle České komory architektů je nanejvýš nutné ponechat významné instituce v centru Ostravy a nepřesouvat je do oblasti Dolních Vítkovic.

OstravaBlog.cz v roce 2012 vyzpovídal tehdejší lídry kandidátek do krajských voleb. Ptali jsme se na jejich názor na „Černou kostku“.

Vyjádření pracovní skupiny Soutěže Představenstva České komory architektů k aktuálnímu dění kolem výstavby nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě doslova zní: „Jednoznačně doporučujeme využití existujícího návrhu atelieru Kuba & Pilař architekti, který vzešel z architektonické soutěže uskutečněné v roce 2004 a následně byl rozpracován až do stupně dokumentace pro výběr dodavatele stavby. Doporučujeme respektovat výběr odborné poroty. Tento postup by byl logickým završením transparentního a demokratického procesu výběru návrhu knihovny a jejího zhotovitele a naplněním očekávání, která investor knihovny vyspáním soutěže vyvolal. V neposlední řadě je realizace vítězného soutěžního návrhu potvrzením morálních závazků investora i s ohledem na hospodárné nakládání s veřejnými prostředky, které byly do realizace soutěže a následného rozpracování návrhu do podoby projektové dokumentace vloženy.

Využití výsledků soutěže a realizace knihovny na původně zamýšleném místě má další významný rozměr, který sice nesouvisí přímo s procesem soutěžení, ale dotýká se obecné problematiky rozvoje města, což nemůžeme u soutěží přehlížet. Je nanejvýš nutné ponechat významné instituce v centru Ostravy a nepřesouvat je do oblasti Dolních Vítkovic. Na riziko umrtvení centra Ostravy a jeho proměny v ‚brownfield‘ již bylo vedení města upozorněno řadou odborníků.

V případě potřeby je Pracovní skupina pro soutěže připravena k dalším konzultacím.

Stanovisko České komory architektů zaslal Milan Svoboda, předseda pracovní skupiny Soutěže představenstva České komory architektů na podnět Ilony Rozehnalové z Antikvariátu a klubu Fiducia a Okrašlovacího spolku za krásnou Ostravu.


(rem), vyjádření České komory architektů

Napsat komentář