Ostrava je v bodě zlomu (video)

Historické centrum Ostravy má obrovský potenciál, ale každý další nepromyšlený krok může způsobit jeho kolosální propad, stejně jako prohloubení jeho prázdnoty. I na tom se shodli hosté veřejné diskuse, kterou pořádal Antikvariát a klub Fiducia v polovině března 2015.

Bod zlomu?

Podle urbanistů se nyní centrum Ostravy nachází v bodě zlomu. Varovali před nepromyšleným přesunem institucí jako je vědecká knihovna či před nevyváženou koncentrací funkcí do jiných oblastí Ostravy na úkor historického centra. Je podle nich důležité dobře promyslet každý krok, zejména případné přemisťování funkcí do jiných oblastí – hovořilo se například o diskusích přesunu centra města do Dolní oblasti Vítkovic. Tuto vizi označili přizvaní odborníci za mylnou s tím, že historické jádro má obrovskou historickou i památkovou hodnotu a jde o přirozené srdce města. Tato slova potvrdil i zcela zaplněný sál Divadla loutek, který při dotazu architekta Jiřího Plose, kde je centrum Ostravy, spontánně označili za centrum Masarykovo náměstí.

Město má v sobě neuvěřitelnou sílu, jeho podstata je nádherná, ale jeho vývoj skončil někdy v první polovině minulého století, od té doby sílu ztrácí. A jakékoli další vysávání energie z centra Ostravy může znamenat pro město nenahraditelnou ztrátu. Od Karoliny do Dolní oblasti Vítkovic jsme dnes procházeli místy, kde nebylo ani živáčka, kde byl neuvěřitelný průvan, a cítili jsme se tam velmi nepříjemně. Na rozdíl od středu města, tedy Masarykova náměstí. Jenže ve středu Ostravy jsme postrádali lidi, kteří by to město oživovali a dávali mu sílu. Ostrava se ocitá v bodě zlomu: každé další neuvážené rozhodnutí – typu přemístění vědecké knihovny do Dolní oblasti Vítkovic – může způsobit definitivní vylidnění města,“ poznamenali na diskuzi Josef Plos, architekt a Jan Jehlík, urbanista a architekt.

Historik umění Martin Strakoš upozornil na fakt, že vylidňování čelí i Poruba a že jsme v současné době svědky smrti některých čtvrtí (Hrušov).

Vysávání energie z centra města

Odborníci upozornili na fakt, že každé další odsávání energie z centra města může znamenat jeho propad. Poukazovali zejména na aktuální záměr přesunout vědeckou knihovnu do Dolní oblasti Vítkovice, kritizována byla také výstavba obřího shopping centra Nová Karolina hned vedle historického jádra.

Je vidět, že s centrem něco není v pořádku. Z Ostravy jsem odešel před šesti lety a za tu dobu se dost proměnila. Bohužel k horšímu. Vymírá. Ta rozšiřující se prázdnota je až děsivá. Stačí se projít večer po centru. Podívejte se, z kolika původně bytových domů se staly kanceláře, které jsou dnes prázdné, v lepším případě se vylidní v pět hodin, v tom horším jsou na jejich oknech cedule ‚k pronájmu‘. Palác Elektra býval plný života, stejně jako Fénix. Přitom Ostrava je jedinečná, unikátní – okolím i založením, její centrum je příjemné, proměnlivé a zábavné. Má předpoklady k tomu, aby se v něm dobře žilo. Jen ta jeho přívětivost se poslední dobou ztrácí,“ řekl režisér Radovan Lipus o skomírajícím centru Ostravy. A dodal, že „Karolina byla pro Ostravu krutou ránou. Kdo říká, že městu prospívá, tak se buď hluboce mýlí, anebo záměrně lže.

Urbanista Jan Jehlík přirovnal stavby a funkce v centru ke kyblíku hraček. Vedení Ostravy má podle něj, ale i podle ostatních panelistů, jen málo hraček, aby s nimi nakládalo neuváženě a rozhazovalo je na všechny strany. Kromě omezených finančních prostředků čelí město i trendu smršťování (velkému úbytku obyvatel) a mohly by to být právě veřejné instituce, které mohou sehrát důležitou roli v dalším rozvoji či v případě jejich přesunu v dalším propadu centra.

Jehlík se na diskuzi ptal: „Kde je projekt Černé louky? Proč se na Karolině postavilo to, co se tam postavilo? Kam se poděla Černá kostka?“ A dodal, že „pustit fenomenální, architekty obdivovaný projekt krajské vědecké knihovny, byla obrovská chyba. Máte málo podobně atraktivních hraček a budete jich mít ještě méně. Plýtvat jimi je strašně osudové.

Je třeba nastartovat změnu uvažování o rozvoji města…

Sociální geograf Petr Rumpel upozornil na to, že ve světě existují jiné modely řízení měst, kdy hlavní roli nehraje Útvar hlavního architekta, ale expertní skupina. Ta není obsazována politicky, ale jsou v ní zapojeny nezávislé osobnosti, urbanisté, architekti, sociologové, zástupci neziskového sektoru a zástupci občanů. V současné době taková nezávislá expertní skupina, která by byla většinou svých členů obsazena osobnostmi nenapojenými na město, Ostravě bohužel chybí.

Jehlík v debatě vyzval občany, aby zasílali své nápady, co by centru města mohlo pomoci, nápady jsou nyní shromažďovány na webu www.krasnaostrava.cz v rubrice Ostrava je v centru a bude s nimi dále pracováno v ostravských ozvučných deskách, které začne organizovat Antikvariát a klub Fiducia od 29. 5. 2015.

Záznam z diskuze

Záznam debaty budeme rovněž promítat ve spolupráci se Studiem Karel (Stará Aréna) dne 26. 5. 2015 v 18.30 hodin ve Staré Aréně. Po projekci bude následovat debata s architektkou Milenou Vitoulovou, dlouholetou regionální zástupkyní České komory architektů.


(rem), tisková zpráva, video krasnaostrava.cz (foto Werner Ullmann)

Napsat komentář