Lidská Ostravice

Jak už minulý týden avizoval kolega, připravili jsme pro vás rozsáhlý report o záměru zkultivovat tok Ostravice a přilehlých ploch od Karoliny po soutok s Odrou.

Pod návrhem je podepsán ostravský architekt Pavel Obroučka, se kterým jsme si jedno červnové odpoledne povídali právě o jeho velkém projektu.

Musíme si přiznat, že Ostravice byla v minulém století opravdu hodně znečištěna a do původního stavu se dostává jen velmi těžko a pomalu. I to je jeden z důvodů, proč nábřežní plochy lákají málo lidí. Obroučkův plán počítá s mnoha úpravami a výstavbou takových věcí, jako jsou jezy, cyklostezky, pláže nebo půjčovny loděk.

O jednotlivostech budeme pravidelně informovat, protože si myslíme, že o tak odvážném a zároveň výtečně propracovaném a bezpochyby výborném projektu by mělo vědět co nejvíc lidí. Humanizací koryta řeky by se z centra Ostravy a přilehlých oblastí stalo jedno velké středisko. Současný stav nedovoluje využít řeku tak, jak by si zasloužila a jak by bylo záhodno.

Na mnohé z nás působí Ostravice při přejezdu Sýkorova mostu (ale i dalších) značně odcizeně. Proto jen doufejme, že plán Pavla Obroučky bude na příslušných místech vyslyšen a řeka se stane nedílnou součástí života každého Ostraváka. Přejme to sobě i jí!


(ost)

Napsat komentář