Nová kampaň Vysoké školy báňské – Technické univerzity

Cílem nové kampaně je zejména zvýšit povědomí o univerzitě za hranicemi Moravskoslezského kraje. „Už dávno nejsme jen regionální univerzitou. Prestižní mezinárodní žebříček THE Times Higher Education nás označil za nejlepší univerzitu Česka, dokázali jsme vybudovat 40. nejvýkonnější superpočítač světa, náš kampus je jedním z největších ve střední Evropě“ vysvětluje rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák. „Na Vysoké škole báňské se vedle hornických oborů vyučují například nanotechnologie, superpočítání, bezpečnostní inženýrství a mnohé další programy, které jinde v České republice nenajdete“, doplňuje Vondrák.

Kampaň má také posunout image univerzity, respektive města Ostravy. „Naše výzkumy ukazují, že si 52% našich prváků myslí, že Ostravu stále nejvíce vystihuje těžba uhlí. Přes 60% bojuje s pocitem, že Ostrava není bezpečné místo a to jsou čísla, která musíme změnit,“ popisuje Klára Janoušková, kancléřka univerzity. „Také chceme ukázat, že byť je studium technických oborů vnímáno jako náročné, tak jejich absolventi nemají problém se zaměstnáním. Tento faktor je důležitý pro více než 80% našich prváků,“ doplňuje Janoušková.

„Protože cílíme na středoškoláky, zvolili jsme videoklip s virálním potenciálem. V dnešní době mladí lidé, na které primárně cílíme, nesledují televizi ani jiné zpravodajské kanály. Většinu svého volného času tráví na sociálních sítích, jako je Facebook či YouTube.“ vysvětluje Blanka Marková, vedoucí vnějších vztahů univerzity. Marková také vysvětluje hlavní claim kampaně, Hodíme Ti vlákno k úspěchu: „Říkáme, že VŠB – TUO dává svým zázemím studentům příležitost dokázat téměř cokoliv. Už při studiu mohou využít podnikatelský inkubátor, vyzkoušet si superpočítač nebo se podílet na studentských projektech jako je vývoj elektromobilů.“

Autory kampaně jsou Vladimír Skórka a Dimitros Vlasakudis. Tváří kampaně je docent Vlákno, kterého ztvárnil herec Michal Kavalčík, veřejnosti známý zejména jako Ruda z Ostravy. „Celá kampaň je postavená na vtipu. Pracovali jsme s myšlenkou, že každý, i Ruda z Ostravy, by chtěl být jako Vlákno, který umí sestavit elektromobil, hraje hry na superpočítači, tleská mu americký prezident Obama a odmítá nabídky nejlepších zaměstnavatelů“, komentuje režisér univerzitního videoklipu Vladimír Skórka. „Je úspěšný, protože mu VŠB-TUO poskytla kvalitní vzdělání. Samozřejmě pracujeme s nadsázkou, ale zároveň chceme ukázat, jak široké příležitosti se studentům na ostravské technické univerzitě skutečně nabízí“.

Michal Kavalčík byl vybrán jako herec, který je jasně spjatý s Ostravou, ale současně je znám i v celé České republice. V klipu nevystupuje Ruda z Ostravy, ale zcela nová postava „doc. Vlákna“. Kontroverzní postava Rudy z Ostravy je pak použita spíše v negativním slova smyslu jako ukázka někoho v nezáviděníhodné pozici, kdo nevystudoval techniku na VŠB-TUO a proto se nemá tak dobře jako někdo, kdo techniku na VŠB-TUO studoval (Ruda vydává polévku v menze studentům).

Na tvorbě písně se dále podílel také Viliam Béreš, přední český producent, který byl mj. oceněn zlatou deskou za práci pro Lenku Dusilovou nebo za projekt Toxique.

Kampaň „Hodíme Ti vlákno k úspěchu“ zahrnuje vedle hudebního videoklipu také nové webové stránky www.docvlakno.cz, on line hru a širokou podporu na sociálních sítích.

Napsat komentář