Nová radnice se zařadila mezi národní kulturní památky

Vláda České republiky na svém zasedání schválila návrh ministerstva kultury, který prohlašuje ostravskou Novou radnici za národní kulturní památku. Ostravské dominantě, vystavěné v období první československé republiky za starosty Jana Prokeše, se tak dostalo oficiálního vstupu mezi nejvýznamnější a nejlépe dochovanou část českého kulturního dědictví.

Nová radnice v tehdejší Moravské Ostravě vznikala během let 1925–1930. Dvoukřídlá budova s vyhlídkovou věží byla slavnostně otevřena 28. října 1930, na výročí vzniku samostatného státu. Autory jejího návrhu jsou architekti František Kolář a Jan Rubý. Její stavba vyšla na 52 milionů korun (výše průměrného měsíčního platu ve 30. letech činila zhruba 800 korun).

Doposud se jedná o nejrozsáhlejší radniční komplex v České republice (a patrně i na celém území bývalého Československa), s nejvyšší radniční věží. Ta je vysoká 85, 6 metrů, přičemž ve výšce 73 metrů se nachází oblíbená vyhlídková terasa. V 90. letech prošla radnice rekonstrukcí, která, mimo jiné, vrátila reprezentativním interiérům podobu z prvorepublikových let.

Spolu s Novou radnicí v Ostravě vláda schválila rozšíření počtu národních kulturních památek o dalších 17 položek. Ve 14 případech se taktéž jedná o radniční komplexy. Návrh na vyhlášení připravuje Ministerstvo kultury České republiky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Návrhy na zařazení do seznamu národních kulturních památek musí na rozdíl od kulturních památek, které vyhlašuje samo Ministerstvo kultury, projednat vláda.


(rem), tisková zpráva ostrava.cz

Napsat komentář