Představení a fotografie studie, která je budoucností Ostravy

Vzhledem k současné situaci kolem Karoliny uskuteční OstravaBlog interview s autory vítězné studie. Můžete se tak ptát na aktuální dění, otevřený dopis, petici a hlavně na návrh samotný i na to, co by jeho realizace znamenala pro budoucnost Ostravy. Své otázky můžete posílat do středy 31. srpna na emailovou adresu redakce nebo psát do diskuzního fóra.

Představení vítězné urbanistické studie
a její fotografie

Území Karoliny je v urbanistické studii funkčně členěno na:

– Část pro výstavbu na plochách vybavenosti s prostorovým navázáním na půdorysnou osnovu stávajícího centra (pozemky jižně od divadla A. Dvořáka a hotelu Palace). Zde by mělo vzniknout nové náměstí (nám. Evropy) se zástavbou obchodně administrativních objektů v dominantní poloze nového centra, předpokládají se čtyři výškové administrativní objekty.

– Část oddychovou promenádní (podél Ostravice) s funkcí rekreační pro obyvatele centra Ostravy.

– Část tzv. „Městského pole“ – parkový bulvár. Parkový bulvár je kombinací parku a pěší zóny. Je široký 50-100 m a dlouhý cca 0,5 km. Jedná se o prostorový typ, který má uprostřed dopravního proudu místa pro pobyt a hru. Různé formy dopravy jsou organizovány vedle sebe a na různých úrovních v témže prostoru. Je zde více místa, více stromů, více lidí, více aut a samozřejmě i více obchodů, restaurací, kaváren, kin, divadel, galerií a jiných atraktivních cílů. Má městský charakter s bodovým zastoupením staveb a zpevněných ploch – menších náměstí – intenzivní využití bude odpovídat promenádnímu charakteru s vysokou nabídkou prvků, míst a možností pro aktivní i pasivní činnost. Typické bude střídání různých druhů povrchů ploch – zpevněných (pískové, dlážděné) a nezpevněných (travnaté a vodní plochy). Cílem je zpomalení a nejvhodnějším způsobem je chůze s mnoha zastaveními, posezením a umožnění komunikace mezi jednotlivci a skupinami lidí. Osa „Městského pole“ – parkového bulváru navazuje na zeleň řeky Ostravice, čímž by mělo dojít k propojení krajinného a městského prostředí.

– Část obytných souborů rozdělenou na dvě části osou směřující k nádraží Českých drah. Zástavba těchto souborů nabízí vyšší standard bydlení v polyfunkční kombinaci s obchody a kancelářemi.

– Část komunikačního uzlu veřejné dopravy u nádraží ČD, nového stanoviště autobusů, hotelového kongresového centra, začleněného historického dvojhalí. Po vymístěni energorozvodny se předpokládá pokračování této struktury nabídkou sportovně rekreačního komplexu směrem k řece (tato funkční část tvoří kompoziční a funkční křížení celého území, má půdorys 150 x 550 m).

– Část zábavného komplexu (FUN PARK) na náhorní ploše haldy s propojením pěší a obslužné komunikace nad koridorem ČD směrem k industriálním památkám dolní oblasti.


Dimitrios Vlasakudis (za poskytnutí informací a materiálů děkujeme Ing. Mariánu Kročkovi, který se na studii podílel jako zahradní a krajinářský architekt)

Napsat komentář