Rekonstrukce Českobratrské s novým mostem začne příští rok

Po několika letech, kdy se uvažovalo o rozšíření a rekonstrukci ulice Českobratrské, která by měla přispět k lepší dopravní dostupnosti centra města, je vše připraveno k realizaci. „Zahájení stavby se předpokládá v polovině roku 2006,“ řekl Ing. Jiří Tichý, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Ostravy.

V projektu se počítá s novým severním a jižním mostem včetně návazných úseků komunikace a jejich rozšíření. „Ulice bude rozšířena o další pruhy jen v místech křižovatek koncových úseků stavby, tj. s ulicemi Nádražní na jedné straně a Hornopolní na straně druhé. Vlastní trasa bude v zásadě dvoupruhová,“ uvedl Tichý. Severní most bude stát severně od současné Českobratrské, most jižní pak bude přibližně na stávající trase ulice.

Rekonstrukce je naplánována tak, aby provoz po Českobratrské probíhal až na krátkodobé výluky bez přerušení. Dokončení se očekává v průběhu roku 2008. Nová Českobratrská se tak stane startovním bodem pro rekonstrukci ulice Nádražní. „Zprovoznění Českobratrské umožní výstavbu nové ulice Porážkové, jako nezbytné komunikace pro obsluhu celého centra včetně napojení území v oblasti Karoliny a při té příležitosti jako objízdné trasy pro tolik potřebnou rekonstrukci ulice Nádražní,“ prozradil Tichý.

Náklady na stavbu Českobratrské činí asi 270 milionů korun. Přibližně čtvrtinu bude hradit město, zbytek půjde z peněz Moravskoslezského kraje, který ulici vlastní.


Dimitrios Vlasakudis, foto František Řezníček

Napsat komentář