Sběrači železného šrotu pomalu rozebírají Dolní oblast Vítkovic

V neděli 16. října si veřejnost mohla prohlédnou část jinak nepřístupné Dolní oblasti Vítkovic. Akce pořádaná Sdružením za starou Ostravu se setkala se zájmem. Téměř tisícovka lidí strávila nedělní odpoledne procházkou v tomto průmyslovém areálu. Návštěvníci si Dolní oblast prohlídli zblízka a dozvěděli se, že ji ohrožuje nejen čas, ale i zloději.

Většina příchozích byla z řad bývalých zaměstnanců, ale také zájemců o historii či technické památky. „U každé z těch vysokých pecí stály čtyři nádrže, kde se musel vzduch nahřát. Ten šel do vysoké pece. Shora se do ní pak dával koks, železná ruda a vápenec. Dole se vypouštělo surové železo do vagónů, které se pak rozvážely do celých Vítkovic, kde se vyráběly různé plechy a podobně,“ vysvětloval starší muž svému vnukovi, když procházeli kolem jedné z vysokých pecí. Lidé se však také mohli podívat na jeden z provozů, kde se stlačoval vzduch, dále putující do vysokých pecí. Snad symbolicky se hodiny, které visí nad kanceláří vedoucího provozu, zastavily na čase za minutu dvanáct.

Akci pořádalo Sdružení za starou Ostravu společně se společností Vítkovice, a.s. Měla hlavně upozornit na stav této technické památky. Nejen kvůli přírodním podmínkám, které způsobují korozi a postupný rozklad, ale zejména kvůli nenechavým sběračům železného šrotu se Dolní oblast Vítkovic bez efektivního využití a odborné péče pomalu rozpadá. „Celý areál je nyní hlídán elektronicky a zároveň jsou zde dvě speciální hlídací firmy,“ sdělil jeden z průvodců. „Uhlídat se to ale stoprocentně nedá. Jeden den jsme tady chytili 138 lidí, kteří z objektu kradli železný šrot a odváželi jej na vozících. Tito lidé pracují velice rychle a berou úplně všechno, co se dá nějak zpeněžit. Jsou schopni za jeden den zlikvidovat jednu velkou budovu,“ dodal.

Veřejnosti byl zpřístupněn i nedaleký Rothschildův zámeček, v němž v současné době sídlí muzeum Vítkovic. Kromě historie celé oblasti jsou zde nové, zatím nezveřejněné studie využití Dolní oblasti. „Návrhy jsou velice pěkné, ale měli by to udělat dřív, než to tady všechno spadne nebo to lidi rozkradou,“ řekla jedna z návštěvnic výstavy Hedvika Fischerová. „Překvapilo mě, v jakém stavu zámeček je. Podle fotografií, které jsem zde viděla musel vypadat krásně, nyní se však spíše podobá polorozbořenému domu,“ divila se Fischerová, stojící před budovou se zabedněnými okny.

Dolní oblast Vítkovic je rozlehlé území akciové společnosti Vítkovice. Výroba surového železa zde byla ukončena v září roku 1998. V roce 2002 byla Dolní oblast vyhlášena národní kulturní památkou. Po ukončení výroby zůstaly v areálu provozy se silně ekologicky znečištěnými pozemky a různými objekty. Dolní oblast Vítkovic je evropským unikátem, který popisuje vývoj od těžby až po výrobu železa. Město Ostrava, společnost Vítkovice, a.s. i ministerstvo kultury již několik let diskutují o financování a využití této lokality. Řešení je zatím v nedohlednu.


Veronika Černíková

Napsat komentář