Vítězný návrh na úpravu Umělecké ulice

Porota vybrala vítěze otevřené anonymní architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci veřejného prostoru Umělecké ulice. Jako nejlepší z 23 odevzdaných návrhů byla vyhodnocena práce studentů architektury Vysokého učení Technického v Brně Ondřeje Bělici a Matěje Jindráka. Porotci ocenili nejen prostorové uspořádání Umělecké ulice, ale také reálnost a ekonomickou přiměřenost návrhu.

Úkolem soutěžících bylo navrhnout architektonicko-urbanistické řešení prostoru Umělecké ulice, která tvoří předprostor Domu umění, je významným veřejným prostorem a současně slouží jako nástupiště pro tramvajovou zastávku Elektra.

Porota hodnotila vhodnost konceptu, jeho prostorové i funkční uspořádání, reálnost, realizovatelnost a ekonomickou přiměřenost návrhu. A také propojení nově navrženého území s okolním městem tak, aby se veřejný prostor Umělecké ulice stal integrální součástí centra Ostravy. Z 23 dodaných návrhů porota vybrala jako vítězný návrh dvou studentů architektury z Brna, kterými jsou Ondřej Bělica a Matěj Jindrák.

Své rozhodnutí porota pod vedením architekta Ladislava Kuby komentovala takto: „Výtvarná kompozice cihelného dlážděného kříže působí jasným a přesvědčivým dojmem. Vnější prostor je prostřednictvím zvoleného materiálu přičleněn k Domu umění a rozšiřuje pole jeho působnosti jak esteticky, tak i funkčně. Návrh jednoznačně definuje hlavní priority uspořádání okolního prostoru, pomíjí ale detaily, které je nutno upřesnit při následující komunikaci s investorem a při projekční práci.

Známe vítěze první architektonické soutěže a další budou následovat. Nejpozději v červnu rozhodnou zastupitelé o vítězném návrhu na konverzi bývalých jatek. V mezičase vyhlásíme architektonickou soutěž na přeměnu náměstí Msgre. Šrámka. Stejným způsobem chceme vyřešit také stavbu koncertní haly a bytového domu v Kostelní ulici. Vrátili jsme se k širšímu využití architektonických soutěží. Věřím, že tento způsob přeměn města přinese výsledky v podobě hodnotných architektonických děl, která zatraktivní Ostravu,“ řekl primátor Tomáš Macura.


(rem), tisková zpráva, foto Ostrava.cz

Napsat komentář